Op 4 juli 2022 werd het Kapels klimaatactieplan (SECAP, of Sustainable energy and Climate Action Plan) goedgekeurd door de gemeenteraad. Het plan vormt de komende jaren onze leidraad in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Dat het klimaat verandert, is te merken aan de extremere weersomstandigheden zoals de historisch warme en droge zomer van 2022, en de overstromingen tijdens de zomer van 2021.

Onze gemeente moet zich voorbereiden op de impact van een stijgend risico op hittestress, droogte en wateroverlast (adaptatie). Tegelijk moeten we – om deze risico’s te verminderen – uiterlijk tegen 2050 klimaatneutraal worden (mitigatie). Dit wil zeggen dat de broeikasgasemissies weer in evenwicht komen met de natuurlijke opname van deze broeikasgassen.

De komende jaren zal de gemeente Kapellen daarom sterk inzetten op het versnellen en verdiepen van de klimaattransitie. In het kader daarvan, is de gemeente ondertekenaar van het Burgemeestersconvenant 2030. Daarmee engageren we ons om tegen 2030 de CO2-uitstoot in de gemeente met 40% te reduceren.

Een eerste update van dit actieplan volgt na twee jaar, in 2024.

ook interessant