Wie zijn we en wat doen we?

Met een team van enthousiaste kinderbegeleiders (voordien onthaalouders genoemd) bieden we gezins- en groepsopvang aan voor baby’s en peuters tot 3 jaar. Onze kinderbegeleiders creëren elk op hun eigen manier, maar altijd samen met de ouders, een uitdagende leefwereld waarin kinderen op een unieke wijze kunnen openbloeien.

Bij gezinsopvang zijn maximum acht kinderen aanwezig, anders spreken we over groepsopvang. De locaties, verspreid over de gemeente Kapellen, bevinden zich meestal in de privéwoning van de kinderbegeleiders. In onze groepsopvang kunnen dagelijks vijftien kindjes terecht. Elke locatie is vergund door Kind en Gezin.

Onze dienst werkt inkomensgerelateerd. Dit betekent dat je in onze opvang een dagprijs betaalt die afhankelijk is van je inkomen en het aantal dagen en uren dat je kind in opvang is. We volgen hiervoor de regelgeving van Kind en Gezin.

Wat doet onze dienst nog? Wij staan in voor de administratieve opvolging en ondersteuning van de kinderopvanglocaties. Zo maken wij voor elk kind een dossier op en zorgen we voor de maandelijkse facturatie op basis van hun aanwezigheden in de opvang. De locaties kunnen rekenen op onze pedagogische ondersteuning. Dit gebeurt voornamelijk via huisbezoeken. Verder bieden we op regelmatige tijdstippen vormingen aan waardoor we voortdurend werken aan de kwaliteit.

Ben je geïnteresseerd om je kindje naar onze opvang te brengen? Lees dan in ons huishoudelijk reglement hoe je een aanvraag kan doen voor kinderopvang en hoe we je aanvraag verwerken en opvolgen. 
Je kan ook rechtstreeks je aanvraag doen via het Lokaal Loket.

De communicatie verloopt steeds via gezin@kapellen.be, zet deze dus zeker bij je contactpersonen om ervoor te zorgen dat alles van communicatie aankomt bij jou.

Wij vernieuwen ons huishoudelijk reglement vanaf 1 januari 2024.