De kindergemeenteraad is een samenwerkingsverband tussen de vijf basisscholen van Kapellen, vzw Doedèskadèn en de jeugddienst. De kindergemeenteraad bestaat uit afgevaardigde kinderen van de verschillende scholen.

Zij komen enkele keren per schooljaar samen om te vergaderen en advies uit te brengen over onderwerpen die kinderen aanbelangen. Zo'n advies gaat naar het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.