gepubliceerd op donderdag 24 juni 2021 13.55 u.
Samen met VDAB en de lokale besturen van Brasschaat, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel wil de gemeente Kapellen meer mensen aan het werk helpen, met extra aandacht voor kwetsbare jongeren.

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 % is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is volgens het akkoord één van de hefbomen om die ambitie te bereiken.

Drie centrale ambities

De betrokken gemeentes hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met VDAB. Ze gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. Hiervoor werden drie ambities vastgelegd:

  1. Meer inwoners aan het werk.
  2. Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt.
  3. Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat.

“Door met de lokale besturen de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten. Met deze samenwerkingsovereenkomst wil VDAB de goede samenwerking met deze gemeenten verankeren”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB. 

Extra ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Bijna 2 op 3 van de werkzoekende jongeren in de regio heeft geen diploma middelbaar onderwijs, wat hun positie op de arbeidsmarkt er niet even gemakkelijk op maakt. Voor de globale groep van werkzoekenden in deze gemeenten gaat het om 44,5 % kortgeschoolden. Daarnaast is ongeveer een derde van deze jongeren langer dan een jaar werkloos.

Om deze jongeren te begeleiden naar de arbeidsmarkt is er o.a. het project MOEF!, een partnerschap tussen Selab, Emino vzw, Arktos vzw, CAW en Vagga. Jongeren tussen 18 en 30 jaar worden binnen de eigen gemeente verder geholpen. Ze bepalen zelf het tempo, de hulpvraag en de duurtijd van de begeleiding. Een trajectgezel zorgt voor individuele begeleiding op maat. "Jongeren kunnen via tal van organisaties worden aangemeld voor het project: de lokale OCMW’s en VDAB, maar ook politie, straathoekwerkers, jeugdverenigingen, sociale kruideniers,… kunnen jongeren aanmelden voor het project. Dit kan eenvoudig via een online formulier op de website selab.be/moef", zegt Bram Verheyen van Selab.

De samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de lokale besturen uit de regio Selab loopt tot 31 december 2025.