De gemeente Kapellen en haar partners communiceren minstens tot en met het einde van de werken in 2024 over alle ontwikkelingen op sites Bruggeske, Marktplein en Antwerpsesteenweg 130.

In augustus-september 2017 vond er al een infotentoonstelling plaats in 't Bruggeske. Die trok ruim 2.000 bezoekers. 

Verdere communicatie gebeurt onder meer via gekende gemeentelijke informatie- en communicatiekanalen als deze website, sociale media en het gemeentelijk informatieblad Info Kapellen.

De nieuwsbrieven KAP3LLEN kan je hieronder terugvinden. Indien nodig worden ook informatievergaderingen (voor specifieke doelgroepen) georganiseerd. De presentaties van die vergaderingen vind je achteraf ook hieronder, zoals de infosessie die op 25 oktober 2017 werd georganiseerd voor omwonenden van site Bruggeske.

Heb je nog andere vragen? Dan kan je de gemeente Kapellen ook contacteren via kap3llen@kapellen.be.