In deze adviesraad zetelen de vertegenwoordigers van de Kapelse jeugdverenigingen. De raad heeft tot doel het gemeentebestuur en de jeugdverenigingen bij te staan met advies over jeugdaangelegenheden.