Je hebt wellicht al eens gehoord van Japanse duizendknoop of je hebt hem -bewust of onbewust- al eens ergens gezien tussen andere beplantingen. Deze plant valt immers onmiddellijk op met zijn groot frisgroen blad en witte pluimbloemen.

agressieve groeier

Laat je niet misleiden: dit is een zeer agressieve exotische plant. De plant vormt een ernstige bedreiging voor onze natuur, want op plaatsen waar Japanse duizendknoop groeit worden alle andere (inheemse) plantensoorten verdrongen. De plant heeft een enorme groeikracht en is in staat zich te vestigen op droge en natte grond, in voedselrijke en voedselarme habitats, op zand, klei of veen.

De Japanse duizendknoop wordt internationaal tot de honderd meest invasieve exoten gerekend. Bovendien is Japanse duizendknoop voor dieren en insecten geen interessante plant. De plant wortelt zeer diep (tot 7 meter! hoewel het grootste gedeelte zich doorgaans in de bovenste 20 cm onder de grond bevindt) en kan zich door middel van zijn wortelstokken zeer snel verspreiden en gaan woekeren.

In feite is zo’n Japanse duizendknoop nog erger om te bestrijden dan heermoes, zevenblad en bamboe samen.

bestrijding

Jammer genoeg bestaat er geen wondermiddel om deze agressieve plant te bestrijden. Door zijn sterke groei is hij vrijwel ongevoelig voor bestrijdingsmiddelen. In feite zijn er twee manieren om de verdere verspreiding van Japanse duizendknoop onder controle te houden.

maaien en afvoeren

Omstreeks de bloeiperiode in augustus en september of meermaals per jaar de plant tot op de grond afmaaien. Bij meermaals maaien is eenmaal per vier weken in eerste instantie erg effectief: de plant wordt dan gemaaid als er veel energie in nieuwe spruiten is gestopt, terwijl deze spruiten nog geen energie aan de wortels terug hebben kunnen leveren. Om de plant volledig kwijt te raken zal uiteindelijk elke 14 dagen moeten worden gemaaid. Zo wordt de plant uitgeput, vermindert de groei en sterft hij uiteindelijk af. De aanhouder wint! 

Japanse duizendknoop wordt op bermen en publieke plekken verwijderd door de groendienst. Maar ook jij kan helpen om deze exoot te bestrijden. Blijf stelselmatig de plant in je eigen
tuin uittrekken, dat loont. 

De afgemaaide plantdelen kan je best niet op de composthoop gooien omdat hier onvoldoende hoge temperaturen worden gehaald. Gemaaide duizendknoop doe je best bij het groenafval, zodat het onder hoge temperaturen gecomposteerd kan worden. Meer informatie vind je op de website van Vlaco.

bedekken en/of aanplanten

Na het maaien kan je de grond afdekken met een doek of een mulchlaag. Doordat de plant minder licht krijgt zal hij minder snel weer uitgroeien. Je kan ook de locatie opnieuw beplanten met snelgroeiende inheemse soorten (bijv. stekken van wilg). Deze kunnen dan de Japanse duizendknoop wegconcurreren.

opeten

De jonge stengels van de Japanse duizendknoop zijn eetbaar en smaken naar rabarber. Je kan de plant gebruiken als een vervanger voor rabarber in bijvoorbeeld taart. Maar gewokt in de pan met wat sojasaus zijn de jonge scheuten ook heerlijk.

woekerplekken melden

Heb je plaatsen gespot in Kapellen waar deze agressieve plant aan het woekeren is, breng dan zeker de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu op de hoogte, zodat de groendienst de nodige actie kan ondernemen.