De gemeente Kapellen zet bewust in op een vlotte elektronische dienstverlening. Dus gaat de gemeente ook voluit voor veilig en betrouwbaar. Daarom wordt er grote aandacht besteed aan de beveiliging van het e-loket.

Aanvragen via het e-loket en ook de verwerking van die aanvragen gebeuren steeds intern. Gegevens worden nooit doorgespeeld aan derden (tenzij uitdrukkelijk vermeld).