Kopen en verkopen

Kopies en/of inzage van plannen 

Inzage:

Ben je van plan een woning aan te kopen, wil je graag weten of alles gebouwd is volgens vergunning? Dan kan je steeds een aanvraag doen tot inzage van een afgeleverde stedenbouwkundige vergunning en de bijbehorende goedgekeurde plannen, door onderstaand aanvraagformulier ingevuld terug te bezorgen aan balie Ruimte en Wonen. Je aanvraag wordt normaal binnen de 20 kalenderdagen beantwoord. Aan een inzage zijn geen kosten verbonden.

Kopies:

Je kan als eigenaar van een woning steeds een kopie aanvragen van de afgeleverde vergunningen en de bijbehorende goedgekeurde plannen. Als je de woning maar recent hebt aangekocht en je gegevens nog niet in het kadaster werden verwerkt moet je eerst aantonen dat je eigenaar bent aan de hand van een attest van de notaris of een kopie van de geregistreerde notariële aankoopakte.
De aanvraag gebeurt aan de hand van onderstaand aanvraagformulier.
Onze dienst Vergunningen tracht binnen de 20 kalenderdagen je aanvraag te behandelen.
Je kan de gevraagde plannen en vergunningen zowel digitaal als op papier verkrijgen. Voor de afdruk op papier zal er een kost worden doorgerekend van € 15 per plan en € 5 per vergunning.