De gemeente Kapellen geeft een subsidie aan instellingen die personen met een beperking opnemen, verzorgen en/of begeleiden.

Voorwaarde is wel dat de instelling minstens één persoon met een handicap - jonger dan 21 jaar en uit Kapellen - opvangt gedurende 6 maanden of meer. 

bedrag

De subsidie bedraagt € 65 per persoon met een beperking per jaar.

reglement

  • Het subsidiereglement voor instellingen voor personen met een handicap werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2014.
  • Je kan het subsidiereglement hieronder bekijken en downloaden.

aanvraag

Je kan deze subsidie aanvragen via het e-loket vóór 1 oktober van elk jaar. Hou je elektronische identiteitskaart en kaartlezer klaar.

Het college van burgemeester en schepenen beslist of jouw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je het bedrag voor het einde van het jaar. 

meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de financiële dienst of boekhouding@kapellen.be.