• De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap tussen 21 en 65 jaar die niet meer in staat zijn meer dan één derde te verdienen van wat een gezonde persoon kan verdienen door uitoefening van een beroep.
  • De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan gehandicapte personen tussen 21 en 65 jaar die moeilijkheden ondervinden en bijkomende kosten hebben om zich in het maatschappelijk leven te integreren en dit ten gevolge van de vermindering van hun zelfredzaamheid.
  • Deze tegemoetkomingen worden toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • De bedragen verschillen volgens de gezinssituatie en de ernst van de handicap. Het inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.

Hoe aanvragen? 

  • Maak telefonisch een afspraak bij de sociale dienst van je eigen mutualiteit. Zij kunnen u helpen om de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming aan te aanvragen. De toekenning gebeurt door de FOD Sociale Zekerheid.
  • Mocht u problemen ondervinden bij uw mutualiteit dan kan u ook terecht bij onze welzijnsbalie of na afspraak bij de collega's van intake van het sociaal huis.