De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap tussen 21 en 65 jaar die niet meer in staat zijn meer dan één derde te verdienen van wat een gezonde persoon kan verdienen door uitoefening van een beroep.

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan gehandicapte personen tussen 21 en 65 jaar die moeilijkheden ondervinden en bijkomende kosten hebben om zich in het maatschappelijk leven te integreren en dit ten gevolge van de vermindering van hun zelfredzaamheid.

Deze tegemoetkomingen worden toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

De bedragen verschillen volgens de gezinssituatie en de ernst van de handicap. Het inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.

hoe aanvragen?

De inkomensvervangende en integratietegemoetkoming kan je aanvragen bij de dienst Sociale Zaken. (Wij doen enkel de aanvraag, de toekenning gebeurt door de FOD Sociale Zekerheid.) Je bent in het bezit van je identiteitskaart.

Als je zelf de aanvraag niet kan doen, geef je volmacht aan een derde persoon. Deze persoon mag de aanvraag in jouw plaats indienen en is ook in het bezit van je identiteitskaart.