De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een soort leefloon dat wordt toegekend aan ouderen vanaf 65 jaar die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Voor de toekenning van de IGO gebeurt een onderzoek naar de bestaansmiddelen door de Rijksdienst voor Pensioenen.

Je kan de IGO aanvragen bij de dienst Sociale Zaken (administratief centrum, Antwerpsesteenweg 130). Meld je hiervoor aan bij het algemeen onthaal op het gelijkvloers.

De dienst Sociale Zaken doet enkel de aanvraag en kan geen berekeningen doen. 

wat breng je mee?

Je identiteitskaart. Als je zelf de aanvraag niet kan doen, geef je volmacht aan een derde persoon. Deze persoon mag de aanvraag in jouw plaats indienen en brengt hiervoor jouw en de eigen identiteitskaart mee.