Inclusief ondernemen biedt veel kansen aan bedrijven om, niet alleen vanuit het standpunt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, maar ook vanuit bedrijfseconomisch standpunt, te groeien.

Een inclusieve onderneming zet in op diversiteit en heeft daarbij oog voor het potentieel van elke werknemer. De zichtbare verschillen springen het snelst in het oog: leeftijd, geslacht, ras, taal, fysieke verschijningsvorm, kleding, gedragsstijl,…. Maar ook minder zichtbare verschillen zijn belangrijk bij diversiteit: scholingsgraad, werkervaring, sociale achtergrond, interesses, talenten, levensdoelen,….

Het belang van inclusief ondernemen is tweeledig. Enerzijds biedt het mogelijkheden voor ondernemingen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Anderzijds biedt het kansen voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt om een duurzame job te vinden.

Wil je als bedrijf investeren in begeleiding om te komen tot een inclusieve werkvloer kan je een tegemoetkoming bekomen via oa.

Daarnaast zetten we als regio in op proeftuinen rond inclusief ondernemerschap. Selab neemt de regierol op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Selab is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen zes gemeenten in de Noordrand van Antwerpen. De gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel maken deel uit van Selab en verbinden zich om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie op sociale economie.

Samenwerking met sociale economie

De sociale economie bedrijven in onze regio bieden een mooie opportuniteit tot samenwerking. Ze zijn actief in tal van sectoren zoals horeca, groenzorg, bouw, assemblage, zorg en retail. Bij elk van deze bedrijven staat het leveren van kwalitatieve producten en diensten voorop. Dit combineren ze naadloos met een inclusief verhaal van kansen geven aan een doelgroep die niet meteen aansluiting vindt bij het reguliere arbeidscircuit. In de regio Selab zijn een tiental bedrijven actief in de sociale economie. 
 
Meer informatie vind je hier.