Doelgroep

Alle (kans)arme kinderen tussen 6 en 12 jaar (en hun gezin). De kinderen moeten wel naar school gaan en/of wonen in Kapellen of Kalmthout én volgens het CLB of de school moeilijkheden hebben met het maken van huiswerk of een taalachterstand hebben. 

Aanbod

Een vrijwilliger gaat 1 keer per week langs het gezin, om daar huiswerkbegeleiding te bieden. Naast het begeleiden van kinderen bij het maken van hun huistaken, wordt aandacht besteed aan de betrokkenheid van de ouders. Zo kan deze dienst op termijn opnieuw worden afgebouwd, maar blijven de positieve veranderingen intact. Doel is dus niet alleen een verbeterde schoolprestatie, maar ook een grotere betrokkenheid in het gezin. Bovendien hebben de vrijwilligers in dit project ook een antennefunctie voor eventuele andere problemen, zodat de sociale dienst van het sociaal huis indien nodig via een uitgebreidere opvolging van het de gezin de leefsituatie kan verbeteren.

Meer info 

De aanmelding van de gezinnen gebeurt via de scholen. Als gezinnen graag worden ondersteund, meldt de school het gezin aan bij de coördinator van het project.

coördinator van het platform voor huistaakbegeleiding
Caroline Van den Bossche (GSM 0485/70.35.60) info@doedeskaden.be