Het huishoudelijk reglement bevat de bepalingen omtrent de bijeenroeping, wijze van vergaderen en stemmen, de informatie voor de raadsleden, de opmaak van de notulen en het zittingsverslag, de fracties, de raadscommissies, de vergoedingen en ondersteunende maatregelen voor de raadsleden, het publiek en het spreekrecht en verzoekschriften.

Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 januari 2019.

alert-box-close-text

gemeentediensten op afspraak

Wegens het gevaar op besmetting door het coronavirus kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Uitsluitend het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend.
Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de sociale afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt.

Bedankt voor je begrip.