gepubliceerd op vrijdag 16 juni 2023 10.54 u.
In 2018 werden in ons land een 40-tal nesten van de Aziatische hoornaar verdelgd. In 2021 waren dat er 125, vorig jaar 1.250. Het aantal nesten voor 2023 wordt door het Vlaams Bijeninstituut geschat op maar liefst 10.000.

De Aziatische hoornaar is een invasieve insectensoort zonder natuurlijke vijanden. Ze eten voornamelijk honingbijen en andere insecten en die zijn net heel belangrijk voor onze biodiversiteit. Als die verdwijnen heeft dat een impact op onze fauna en flora en zo ook op onze voedselketen.

Wat kan je zelf doen?

  1. Op www.vespawatch.be leer je hoe je Aziatische hoornaars kan onderscheiden van andere wespen en van de nuttige Europese hoornaar. Die wordt vaak verward met zijn Aziatische variant. Vespawatchers zijn vrijwilligers die op zoek gaan naar nesten van Aziatische hoornaars.
  2. Controleer af en toe je tuinhuis, je garage, je dakgoot en je dakrand. Als je een nest vindt, contacteer dan Vespa-Watch. Je kan ook een foto van het nest uploaden op vespawatch.be, voor identificatie. Dat is zelfs nuttig als het gaat om een verlaten nest, want elke melding helpt experts om andere nesten op te sporen.
  3. Probeer in geen geval om een nest zelf te vernietigen: hoornaars kunnen erg agressief zijn en hun steek is bijzonder pijnlijk. Laat het nest ook niet vernietigen door de eerste de beste wespenverdelger. Het verdelgen van Aziatische hoornaars vereist een heel specifieke aanpak. Ook hiervoor contacteer je best Vespa-Watch, dan weet je dat alles correct gebeurt. De verdelging is bovendien gratis. 

Last van wespennesten?

De wesp is een nuttig diertje en is een belangrijke natuurlijke insectenbestrijder. De wespen van een enkel nest kunnen bijvoorbeeld op enkele uren tijd duizenden muggen doen verdwijnen. Contacteer daarom de brandweer enkel wanneer je effectief hinder ondervindt van een nest. Dat kan hier

Denk er aan dat het verdelgen van wespen door de brandweer niet gratis is. Voor deze interventie betaal je € 45.