wat is de horecavergunning

In de gemeente Kapellen heb je een horecavergunning nodig voor de uitbating van een zaak met een permanent karakter (café, restaurant). De meeste vergunningen worden vanaf nu gebundeld in één horecavergunning. 

Voor éénmalige gebeurtenissen (een fuif van de jeugdbeweging, een stand op de Dorpsdag of kerstmarkt, opendeurdag van je bedrijf,…) heb je in Kapellen geen horecavergunning nodig.

Let op: het is niet omdat je geen horecavergunning nodig hebt dat je je niet aan bepaalde regels moet houden. Zo blijft het onder meer strafbaar om aan dronken mensen toch alcoholhoudende dranken te schenken of sterke drank te verkopen aan minderjarigen.

waaruit bestaat de horecavergunning

 • toelating om alcoholische dranken te schenken (slijt- of drankvergunning)
 • toelating om een terras te plaatsen. (De terrassen mogen staan van 1 maart tot het einde van de herfstvakantie)
 • advies voor kansspelcommissie voor het plaatsen van een speelautomaat 
 • afwijking openingsuren van de horecazaak
 • afwijking openingsuren van het terras

Naast deze gemeentelijke formaliteiten zijn er ook andere verplichtingen waaraan je als horeca-uitbater moet voldoen zoals voedselveiligheid (FAVV) en milieuvergunningen.

aanvragen van de horecavergunning

De aanvraag van de horecavergunning moet je online doen. Vraag je vergunning minstens 2 maanden op voorhand aan!

Volgende documenten heb je nodig:

 • je identiteitskaart
 • de gegevens van je zaak
 • een recent attest van de elektriciteitskeuring.
 • gezinssamenstelling van de uitbater
 • kopie identiteitskaart van de uitbater
 • uittreksel strafregister model 596.1-8 (dranken) voor alle gezinsleden boven de 16 jaar
 • plan van het terras met daarop een schets van de situatie van het openbaar domein, afmetingen en de geplande uitvoering
 • betaalbewijs van de administratieve kosten

Als je zelf in Kapellen woont kan je de documenten voor jou persoonlijk aanvragen via het e-loket. Woon je niet in Kapellen, dan vraag je de documenten op in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Is je dossier volledig in orde, dan krijg je bericht en kan je je vergunning afhalen een het onthaal of kan het opgestuurd worden per post.

kosten

Voor het afleveren van een nieuwe horecavergunning wordt een administratieve kost aangerekend van € 75. 

Voor het wijzigen van een bestaande horecavergunning wordt een administratieve kost aangerekend van € 50.

Het bedrag moet overgemaakt worden op rekeningnummer BE68 4137 2121 2134 met de vermelding: Aanvraag horecavergunning + naam en adres van de zaak waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 

Het betaalbewijs dient mee toegevoegd te worden bij de aanvraag.