gepubliceerd op donderdag 16 juni 2022 10 u.
Op 27 juni 2022 start Pidpa met nutswerken op de Hoevensebaan tussen de ovonde en de Kerkstraat. De werken verlopen in fases.

fase 1

Gedurende enkele dagen is de parkeerstrook ingenomen. Gelieve de parkeerverbodsborden te respecteren, zo kunnen de werken vlot verlopen.

fase 2a & 2b

Vervolgens wordt de rijbaan ingenomen tussen huisnummer 44 en de Essenhoutstraat. Pidpa werkt hier in 2 fases waarbij de werken zijn opgedeeld in 2 zones met mobiele verkeerslichten. Zo wordt de hinder niet onnodig vergroot. In fase 2b voorziet Pidpa ook verkeerslichten in de Essenhoutstraat.

fase 3

Tijdens de werken geldt in de week van 4 juli éénrichtingsverkeer op de Hoevensebaan tussen de Essenhoutsraat en de Korte Vredestraat, en dit in de richting van de ovonde.

Voor het verkeer richting Hoevenen wordt er een omleiding voorzien via de Streepstraat. Ook in de Streepstraat zal er éénrichtingsverkeer worden ingevoerd tussen de Dorpsstraat en de Biartlei.

Als bijkomende maatregel zal er in de Streepstraat en de zijstraten tussen de Hoevensebaan en de Streepstraat een zone 30 ingevoerd worden.

Vanaf 4 juli zal ook het voet- en fietspad op de hoek met Dorpsstraat en Hoevensebaan onderbroken worden. Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de Dorpsstraat en de Antwerpsesteenweg waar het fietspad tijdelijk wordt ingericht als dubbelrichtingsfietspad. 
Voor fietsers langs de Hoevensebaan blijft de doorgang gewaarborgd.

Op 8 juli eindigen de werken. Deze timing is onder voorbehoud van zowel het weer, als onvoorziene omstandigheden.

De Lijn

De bussen van De Lijn richting Hoevenen volgen de omleiding via de Streepstraat.
Meer informatie daarover via www.delijn.be