Doel

Kapellen is een groene gemeente en het gemeentebestuur hecht er veel belang aan om dat groene karakter ook in de toekomst te kunnen behouden. Wanneer er bomen om de één of andere reden gekapt moeten worden, zal er daarom steeds bekeken worden of er nieuwe bomen in de plaats kunnen worden heraangeplant.

Wanneer aanplanten?

Als er in je vergunning een heraanplanting wordt opgelegd, ben je verplicht deze uit te voeren in het eerste plantseizoen dat volgt op de rooiwerken. Wanneer de rooiwerken gekoppeld zijn aan de bouw van een woning, dient de heraanplanting ten laatste uitgevoerd te worden in het plantseizoen na het einde van de bouwwerkzaamheden.

De voorwaarde tot heraanplanting maakt integraal deel uit van jouw vergunning, d.w.z. als je niet van plan bent om een nieuwe boom aan te planten, heb je in feite ook geen toestemming om te rooien.

Het meest ideale moment om nieuwe bomen en struiken aan te planten is in het najaar: november en december. De bodem is dan nog warm en de wortels zullen sneller ontwikkelen. Ook aanplanten in het voorjaar in de maanden januari, februari en maart is mogelijk, maar let er op dat de bodem niet bevroren mag zijn. Aanplantingen buiten deze maanden zijn ook mogelijk, maar dan zullen er bomen met kluit of containerbomen aangeplant moeten worden (die zijn meestal duurder en de slaagkansen zijn kleiner).

Waar aanplanten?

De bomen die je heraanplant, moeten vrijstaand op een geschikte locatie geplant worden, zodat deze tot mooie, volwaardige bomen kunnen ontwikkelen. De plaats van de nieuwe aanplantingen hoeft niet dezelfde te zijn als de plaats van de gerooide bomen. Volgens de bepalingen van het Veldwetboek moeten hoogstammige bomen op minstens 2 m van de perceelgrens te worden aangeplant.

Hagen en laagstammige bomen moeten op minstens 0,5 m van de scheiding worden aangeplant.

Verzorging & opvolging

Nieuwe aanplantingen mogen niet getopt, gekandelaard of gevormsnoeid worden. Al deze snoeiingrepen belemmeren immers het normaal ontwikkelen van de boom. 

Ook het planten van bomen met een lei- of dakvorm (bijv. leilindes, dakplatanen, …), alsook het planten in haagverband wordt niet toegestaan - tenzij er in je vergunning een heraanplanting van hagen of struiken werd opgelegd.


Nieuwe aanplantingen moeten goed verzorgd worden en mogen noch verwijderd, noch opzettelijk beschadigd worden. Zeker de eerste 2 jaar na de aanplanting hebben de jonge bomen veel water en verzorging nodig. Wanneer de nieuwe bomen toch zouden afsterven, moeten ze vervangen worden door nieuwe exemplaren tot het moment dat de aanplanting wel aanslaat.

Specificaties heraanplanting

In de vergunning wordt meestal een heraanplanting opgelegd van (inheemse) hoogstammige bomen van een bepaalde grootteorde en met een minimale handelsmaat.

De minimum handelsmaat van de boom die opgelegd wordt, verwijst naar de omtrek van de stam op 1 m hoogte.

Bijvoorbeeld: handelsmaat 16-18 : dit wil zeggen dat de nieuwe boom een stamomtrek heeft van minstens 16 cm op 1 m hoogte van de stam.

Indien er struiken heraangeplant moeten worden, wordt dikwijls de hoogte van het plantgoed bij de aankoop gespecificeerd.

Bijvoorbeeld: handelsmaat 100-125: dit wil zeggen dat de struik bij aankoop al een hoogte heeft van minstens 100 -125 cm.

De grootteorde van de bomen verwijst naar de maximale toekomstige hoogtegroei:

  • bomen van 1e grootteorde: grote bomen die een maximale groeihoogte kunnen bereiken van meer dan 20 m
  • bomen van 2e grootteorde: middelgrote bomen met een maximale groeihoogte tussen de 10 à 20 m
  • bomen van 3e grootteorde (laagstammige bomen): kleine bomen waarvan de maximale groeihoogte kleiner zal zijn dan 10 m

Op de pagina 'heraanplanting per soort' worden de boomsoorten opgelijst die in aanmerking komen voor de heraanplantingen per categorie - afhankelijk van de voorwaarden in je vergunning).

Wanneer je om bepaalde redenen wil afwijken van de specificaties omtrent de heraanplanting, kan je best voorafgaandelijk contact opnemen met de groendeskundige via de balie ruimte & wonen. 

Er kan dan bekeken worden of en welke afwijkingen eventueel kunnen worden toegestaan.

Waarborg

Aan een heraanplanting wordt meestal een waarborg verbonden. De waarborg moet betaald worden aan het gemeentebestuur vóór de aanvang van de rooiwerken.

Het volstaat niet om de waarborg te betalen en de heraanplanting niet uit te voeren. Heraanplantingen kunnen niet worden afgekocht.

Het gemeentebestuur blijft de heraanplantingen opvolgen tot deze effectief op het perceel zijn uitgevoerd. 

Heraanplantingen zijn perceelsgebonden. Wanneer het perceel verkocht wordt vooraleer de nodige heraanplantingen werden uitgevoerd, zal dit vermeld wordt in de notarisakte, zodat de nodige afspraken omtrent de bomen gemaakt kunnen worden tussen de nieuwe en voormalige eigenaars.

ook interessant