Aquafin, de gemeente Kapellen en het Agentschap Wegen & Verkeer willen, via een gecombineerd dossier, een nieuwe riolering en fietspaden aanleggen in de Klinkaardstraat.

Tijdens de eerste bewonersvergaderingen op dinsdag 22 en woensdag 23 maart 2016 werd het huidige ontwerp toegelicht. De presentatie vind je hieronder.

Op 13 juli 2021 heeft de minister het onteigeningsbesluit voor de herinrichting van de Klinkaardstraat (N111) goedgekeurd en ondertekend. Het Vlaamse gewest voorziet om de onderhandelingen met de eigenaars te straten in november 2021. Nadien kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. De effectieve start van de werken wordt voorzien in 2024.