gepubliceerd op woensdag 28 augustus 2019 9 u.
Op 9 september 2019 beginnen voorbereidende werken op de Laageind en Dorpsstraat (N111) in Stabroek.

 

Voorbereidende werken vanaf 9 september
De eerste stap voor de herinrichting is het bouwrijp maken van de voetpaden en bermen. Dat betekent dat de verhardingen en groenzones worden opgebroken en de bomen verdwijnen. Tijdens het rooien van de bomen zet de aannemer mobiele werfsignalisatie in, die mee doorschuift van boom tot boom. Fietsers en voetgangers worden naar de overkant van de straat geleid. Tijdens deze werken is het mogelijk dat de stam van een boom op de rijweg komt te liggen, waardoor de weg telkens kort onderbroken is. Indien nodig regelen tijdelijke verkeerslichten dat het verkeer op de N111 beurtelings voorbij de werfzone kan passeren. Het rooien van de bomen duurt ongeveer 3 weken.

Nutswerken starten eind september
Eind september starten vervolgens de nutswerken. De nutsmaatschappijen verplaatsen en vernieuwen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. Zij werken voornamelijk in het voetpad en de berm. Tijdens deze werken kan het verkeer op de N111 steeds in twee richtingen blijven doorrijden, maar moet wel rekening houden met plaatselijke hinder. Fietsers kunnen tijdens het eerste deel van de nutswerken (zuidzijde) over het bestaande fietspad blijven rijden. Wanneer de werken naar de noordkant van de weg verschuiven, voorzien we een afgeschermde doorgang voor fietsers langs de werken.


Meer info
Nog vragen? Surf naar de website van het Agentschap Wegen en Verkeer