Het hemelwater- en droogteplan is een beleidsdocument dat de gemeente moet wapenen tegen overstromingen en droogtes. Het plan is een langetermijnvisie over hoe we als gemeente het best kunnen omgaan met hemelwater en hoe de grondwaterreserves het best worden aangevuld.

Het plan brengt niet alleen de knelpunten in kaart maar geeft hier ook oplossingen voor. Dit moet niet alleen wateroverlast voorkomen, maar onze gemeente ook door droge periodes helpen. Uit het hemelwater- en droogteplan zullen heel wat projecten volgen maar het zal ook een toetssteen zijn voor ieder project dat op het openbaar domein uitgevoerd zal worden.

Het hemelwater- en droogteplan werd opgesteld in samenwerking met Aquafin en is net zoals de niet-technische samenvatting vrij te downloaden.