De gemeentelijke gezondheidsraad is één van de adviesraden van de gemeente Kapellen. De gezondheidsraad heeft probeert de bevolking te sensibiliseren door het verspreiden van informatie over verschillende gezondheidsthema’s, en het opzetten van acties om gezond leven in de kijker te zetten.

De algemene vergadering van de gezondheidsraad bestaat uit afgevaardigden van de politieke fracties, leden uit de sector gezondheidswerkers (artsen, apothekers, tandartsen, verplegers, enz.), afgevaardigden uit de bevolking, de schepen voor Gezondheidsbeleid en een afgevaardigde van het OCMW.

Het bureau van de gezondheidsraad heeft als taak de beslissingen en adviezen van de algemene vergadering daadwerkelijk en optimaal te volbrengen. Het bureau bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de schepen voor Gezondheidsbeleid en twee bureauleden. De huidige voorzitter van de gezondheidsraad is Mieke Raeijmaekers.

contact