gepubliceerd op donderdag 15 april 2021 8.14 u.
Voor een nieuwbouwproject ter hoogte van Dorpsstraat 70 wordt hier op maandag 19 april een bouwkraan geplaatst op het voet- en fietspad en de parkeerstrook.

Om voetgangers en fietsers een veilige doorgang te verzekeren, wordt een deel van de rijbaan ingericht als voet- en fietspad. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, want ook de rijbaan schuift in beide richtingen een beetje op.

Door deze zogenaamde asverschuiving geldt een parkeerverbod aan de even zijde vanaf nummer 70 tot en met nummer 74 en aan de oneven zijde vanaf de Oude Kerkstraat tot en met nummer 53.

Deze gewijzigde verkeerssituatie zal vermoedelijk duren tot 9 juli 2021.