Het gemeentewapen van Kapellen werd ontworpen door de Brusselse kunstenaar Pol Van Houtte. Bij ministerieel besluit van 13 oktober 1993 werd het als volgt goedgekeurd: "in lazuur drie akers van goud. Het schild geplaatst voor een Sint Jacob de Meerdere als pelgrim, houdend een kapel in de linkerhand, alles van goud".

Kapellen was een deel van de gemeente Ekeren tot 1801. De 'akers' (emmers) op het Kapelse schild werden overgenomen uit het gemeentewapen van Ekeren, dat bestond uit drie gouden brouwerij-akers op een blauw veld. Het Ekerse schild is geplaatst voor de heilige Jacobus de Meerdere, patroonheilige van de parochiekerk. Die houdt in de linkerhand een kapel, meer bepaald de Kapel van de Hoogenschoot die aan hem is toegewijd. De latere parochiekerk van Sint-Jacobus heeft deze kapel opgevolgd.

Het feest van onze patroonheilige wordt gevierd op 25 juli, een feestdag die tot vandaag de datum van onze jaarlijkse kermis bepaalt.

De gemeentevlag van Kapellen bestaat uit zes even hoge banen van blauw en van geel.

ook interessant