De gemeente heft een aantal belastingen op basis van reglementen die zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.

Voor sommige belastingen krijg je een aanslagbiljet opgestuurd, andere betaal je onmiddellijk aan het loket.

belastingbrief: niet bij de gemeente

Let op: niet alle belastingen zijn gemeentebelastingen. De gemeente kan je niet helpen bij je 'gewone' belastingbrief. 

De grootste belastingen worden rechtstreeks geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën (bv. personenbelasting of belasting op voertuigen) of de Vlaamse Belastingdienst (bv. onroerende voorheffing). Je vindt meer informatie op de website van de FOD Financiën of via 02 575 56 66 of 02 572 57 57.

bezwaar

Wil je een bezwaar indienen? Lees hier hoe het werkt.

overzicht

Hieronder vind je een overzicht van alle belastingreglementen:

meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de financiële dienst.