Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voerde de Vlaamse Regering vanaf 2023 de ‘gemeenschapsdienst’ in. De gemeenschapsdienst is een bijzondere vorm van werkervaringsstage (WES) waarbij een werkzoekende competentieversterkende ervaring kan opdoen door kleinschalige taken uit te voeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen ter versterking van de eigen generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme.

Lokaal bestuur Kapellen diende een projectvoorstel in na goedkeuring van het vast bureau op 08/05/2023. Er werden drie leerwerkplekken gemeenschapsdienst voor de gemeente Kapellen voorgesteld als logistiek medewerker bij de lokale dienstencentra . In juni 2023 ontvingen we de goedkeuring voor dit projectvoorstel. Vanuit de Europese Unie (WSE/ESF) worden hiervoor aan het lokaal bestuur Kapellen financiële middelen ter beschikking gesteld ten bedrage van 7.396,84 euro.

De invulling van de leerwerkplekken dient te gebeuren via toeleiding door VDAB in samenwerking met de door hen geselecteerde GLOW-partners.