De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op lokaal, gemeentelijk niveau. Kerntaak is het adviseren van de gemeenteraad en het schepencollege waarbij afwegingen moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening.

De GECORO van Kapellen telt dertien leden. Eén vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. De gemeenteraad benoemde op 18 juni 2006 de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Er werden vier deskundigen aangesteld.

contact