Tijdens een garageverkoop of tweedehandsverkoop bieden particulieren spullen aan die ze zelf niet meer nodig hebben, op een openbare- of een privélocatie. Op rommelmarkten, tweedehandsbeurzen en garageverkopen mogen geen nieuwe producten worden verkocht.

vergunning nodig

Als de verkooplocatie zich beperkt tot een oprit of garage van één particulier persoon, is er geen sprake van inname van het openbaar domein. Dan heb je geen vergunning nodig.

Let op! Organiseer je een garageverkoop met je straat of buurt, dan heb je WEL een vergunning nodig.

Als je voor een verkoop wél openbaar domein inneemt (trottoir, fietspad, parkeervakken, een pleintje) of je verwacht verkeershinder, dan moet je wél een vergunning aanvragen.

aanvraag vergunning

Doe je aanvraag minstens acht weken tot maximum 12 maanden voor de start van de activiteit.

Stuur het aanvraagformulier hieronder naar het college van burgemeester en schepenen, per post of e-mail, de dienst Evenementen.

Vergeet niet in bijlage een inplantingsplan mee te sturen. Hierop geeft de aanvrager aan hoe de garageverkoop of markt er precies zal uitzien: waar de standen staan, waar de vrije doorgangen zijn, hoeveel oppervlakte elke stand zal innemen, welke duidelijke herkenningspunten er zijn, ... Dat plan is belangrijk voor de veiligheid en wordt voorgelegd aan brandweer en politie. Voor de vorm zijn geen vereisten: ook met de hand getekende plannen worden aangenomen (weliswaar op schaal).

afval

Het verwijderen van afval of achtergelaten spullen is altijd ten laste van de organisator. Gebeurt dit niet, dan wordt het afval verwijderd op kosten van de organisator.

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket