Organiseer je zelf een evenement zoals een fuif, een eetavond, een opendeurdag, ... in Kapellen? Ga dan eerst na of je een vergunning nodig hebt.

Vergunning aanvragen

 Je moet een vergunning aanvragen als het gaat om: 

  • een publiek toegankelijk evenement op een niet ingerichte (permanent) vergunde locatie
  • een privé-initiatief met meer dan 200 gelijktijdig aanwezigen
  • een overnachting van meer dan 10 personen in een niet daarvoor ingerichte of (permanent) vergunde plek
  • om het even welke activiteit/evenement of initiatief waarvoor je een vergunning of toelating nodig te hebben (vb. milieuvergunning voor muziek, het gebruik van een parking of plein, een aangepast verkeersreglement, …).

Aanvraag indienen

Je doet je aanvraag digitaal (via de button bovenaan deze pagina) én minstens acht weken tot maximum 6 maanden voor de start van de activiteit. 

Het gemeentebestuur en veiligheidsdiensten maken op basis van jouw aanvraag een inschatting van wat je nodig hebt. Na goedkeuring ontvang je de nodige documenten en informatie. 

Let op! Via dit systeem vraag je enkel toelating voor je activiteit. Om een zaal of gemeenschapscentrum te huren neem je zelf contact op met de betreffende gemeentelijke dienst of een privé-uitbater.

Uitzonderingen

  • Het e-formulier moet je niet invullen voor privéfeesten bij je thuis, behalve als ze mogelijk hinder kunnen veroorzaken voor omwonenden, op de openbare weg of openbaar domein.
  • Organiseer je een straatfeest, wijkfeest of buurtfeest? Kijk dan op de betreffende pagina (zie onder).
  • Een evenement hoef je niet aan te vragen wanneer het gaat om georganiseerde activiteiten binnen de reguliere en regelmatige werkingen van clubs, verenigingen en andere organisaties.

Bos of gewestweg

Wanneer je activiteit in een bos of op een gewestweg plaatsvindt, moet je je richten tot het Agentschap Natuur & Bos en/of Agentschap Wegen & Verkeer voor het bekomen van een vergunning.