Organiseer je een evenement zoals een fuif, een muziekfestival, een eetfestijn, een opendeurdag, een wandel- of fietstocht, … in Kapellen?

vergunning aanvragen

 Je moet een vergunning aanvragen:

  • voor alle activiteiten die voor een publiek toegankelijk zijn (al dan niet betalend)
  • voor alle activiteiten die plaatsvinden op de openbare weg, op het openbaar domein, in open lucht of in een tent
  • als je gebruik wil maken van een podium, stelling of tribune
  • als je een straat, plein of parking wenst af te sluiten of parkeervrij maken
  • als je sterke dranken (inclusief alcoholpops) wenst te schenken
  • als je muziek wil spelen luider dan 85 decibel (geluidsniveau Categorie 1)
  • als je meer dan 200 mensen verwacht

aanvraag indienen

Evenementen worden minstens twee maanden tot maximum 12 maanden voor de start van het evenement aangevraagd.

Het aanvraagformulier voor evenementen vind je hieronder. Stuur dit naar het college van burgemeester en schepenen, per post of e-mail, via de dienst Evenementen.

Met dat formulier bezorg je in één keer alle aanvragen voor (o.a. materiaal) en praktische informatie over je evenement aan de gemeentediensten, de brandweer en de politie.

Hierna wordt het dossier voor advies voorgelegd aan onder meer politie en de brandweer. Het college van burgemeester en schepenen beslist nadien over de toelating. De beslissing en de noodzakelijke vergunningen of toewijzingen worden in één keer aan de organisator bezorgd, per brief of mail.

Let op! Via dit systeem vraag je enkel toelating voor je activiteit. Om een zaal of gemeenschapscentrum te huren neem je zelf contact op met de betreffende gemeentelijke dienst of een privé-uitbater.

uitzonderingen

  • het evenementenformulier moet je niet invullen voor privéfeesten, behalve als ze mogelijk hinder kunnen veroorzaken voor omwonenden, op de openbare weg of openbaar domein
  • organiseer je een straatfeest, wijkfeest of buurtfeest, kijk dan op de betreffende pagina (zie onder)

bos of gewestweg

Wanneer je activiteit in een bos of op een gewestweg plaatsvindt, moet je je richten tot het Agentschap Natuur & Bos en/of Agentschap Wegen & Verkeer voor het bekomen van een vergunning.