De fontein op het Dorpsplein is in werking van half april tot en met eind oktober (en ook bij speciale gelegenheden buiten deze periode) en dat elke dag van 10.00 tot 23.00 uur. 

De fontein zorgt voor animo en een mooi schouwspel op het Dorpsplein. Anderzijds kan, wie wil, ook verfrissing in de fontein zoeken. Let wel, het water zorgt voor een zekere gladheid. Je op blote voeten of al fietsend tussen de waterstralen begeven, is op eigen risico. Dus toezicht houden op bv. spelende kinderen is raadzaam. De fontein is niet bedoeld om jezelf te wassen of te douchen. Trouwens, een veiligheidscamera houdt toezicht op de fontein en de nabije omgeving.

Deze fontein - uniek in België, omwille van het aantal spuitkoppen en de mogelijkheden - telt 36 spuitkoppen (opgesteld in zes rijen) en wordt aangestuurd door 3 pompen. Elke spuitkop is ook uitgerust met led-verlichting zodat de waterstralen een extra kleurtje kunnen krijgen. De fontein spuit niet altijd op dezelfde wijze, maar volgens verschillende programma’s, bv. hoog/laag, alleen pomp 1, stralen 1 voor 1, dansen, pulsen, in een slangenpatroon, enz.

Het water van de fontein wordt via een afwateringsgoot opgevangen. Zo kan het - na filtering - keer op keer worden hergebruikt. De fontein schakelt automatisch naar een lagere stand of zichzelf zelfs uit als de weersomstandigheden niet mee zitten.

  • Stel: het waait bijzonder hard, dan spuit de fontein lager zodat de omgeving er geen hinder van ondervindt.
  • Als het tussen half april en eind oktober zou vriezen, wordt de fontein uitgeschakeld.
  • Bij extreme hitte treedt een beveiligingsmechanisme in werking, waardoor de fontein automatisch uitvalt. Bij warm weer, warmt uiteraard ook het water dat in de fontein circuleert op. Om te voorkomen dat de legionellabacterie de kop opsteekt, schakelt de fontein automatisch uit zodra het water te warm wordt. De fontein spuit weer, zodra het water is afgekoeld. 

Andere momenten waarop de fontein niet werkt is bv. bij sommige evenementen of bij onderhoudswerken op het Dorpsplein.