Voor de bedeling van flyers en/of promomateriaal op openbaar domein, moet steeds een vergunning worden aangevraagd. 

aanvraag indienen

Doe je aanvraag minstens vier weken voor de start van de bedeling.

Stuur je aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen, per post of e-mail, via de dienst Evenementen.

Vergeet niet in bijlage een voorbeeld van de flyer mee te sturen. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Om te flyeren aan de ingang van of in Winkelcentrum Promenade, richt je jouw aanvraag rechtstreeks aan het management van het shoppingcenter. Dit is namelijk privédomein.

voorwaarden voor het drukwerk

  • aankondigingen van activiteiten of evenementen moeten zowel qua lay-out als qua tekst esthetisch verantwoord zijn, ze mogen de normen van het fatsoen niet overschrijden
  • de maximale grootte van een flyer bedraagt 310,8 cm² (A5-formaat).
  • op de flyer moet duidelijk zichtbaar de verantwoordelijke uitgever worden vermeld (naam, adres, en telefoonnummer van een natuurlijk persoon) en de vermelding "niet op de openbare weg gooien"

bedeling van flyers of promomateriaal

  • de bedeling mag enkel plaatsvinden op het trottoir
  • de vrije doorgang van het verkeer en de voetgangers mag niet worden belemmerd of gehinderd
  • de bedelers mogen zich niet opdringen aan het publiek
  • het drukwerk mag niet op voertuigen of tussen bagagedragers van fietsen worden achtergelaten of op de openbare weg worden gegooid
  • de bedelers moeten de goedgekeurde aanvraag steeds kunnen tonen
  • als de verdeling op donderdag gebeurt, mag de wekelijkse markt niet worden verstoord
  • voor de aankondiging van een activiteit is het toegestaan om de flyers in de brievenbussen te deponeren in de nabije omgeving van de activiteit

afval 

Na het uitdelen van flyers of gadgets op het openbaar domein, moeten alle achtergelaten flyers of gadgets in een perimeter van 100 meter rond de plaatsen van bedeling worden opgeruimd.

Overgebleven flyers of promomaterialen mogen niet in de gemeentelijke afvalbakken worden gegooid. Wordt dit niet nageleefd, dan wordt alles verwijderd op kosten van de aanvrager of van de verantwoordelijke uitgever. Meer informatie vind je ook in het GAS-reglement.

Voor de bedeling van flyers en/of promomateriaal op openbaar domein, moet steeds een vergunning worden aangevraagd. 

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket