Op de financiële dienst kan je terecht voor gemeentebelastingen en bepaalde subsidies.

Leveranciers kunnen hier terecht voor vragen in verband met facturen of bestelbonnen.

Verder ondersteunt de financiële dienst het gemeentebestuur bij de opmaak van het meerjarenplan en budget. Ook de opmaak van allerhande reglementen (retributies, subsidies, belastingen, …) wordt op deze dienst gecoördineerd. Tot slot staat de dienst in voor de gemeentelijke boekhouding.

personenbelasting

Let op! De inning van de personenbelasting - de zogenaamde bruine envelop of via taxonweb - gebeurt niét door het gemeentebestuur van Kapellen, maar door de Federale Overheidsdienst Financiën (Ruiterijschool 3, 2930 Brasschaat). Voor vragen hierover kan je terecht op: