Op de financiële dienst kan je terecht voor gemeentebelastingen en bepaalde subsidies.

Leveranciers kunnen hier terecht voor vragen in verband met facturen of bestelbonnen.

Verder ondersteunt de financiële dienst het gemeentebestuur bij de opmaak van het meerjarenplan en budget. Ook de opmaak van allerhande reglementen (retributies, subsidies, belastingen, …) wordt op deze dienst gecoördineerd. Tot slot staat de dienst in voor de gemeentelijke boekhouding.

personenbelasting

Let op! De inning van de personenbelasting - de zogenaamde bruine envelop of via taxonweb - gebeurt niét door het gemeentebestuur van Kapellen, maar door de Federale Overheidsdienst Financiën (Ruiterijschool 3, 2930 Brasschaat). Voor vragen hierover kan je terecht op:

alert-box-close-text

gemeentediensten op afspraak

Wegens het gevaar op besmetting door het coronavirus kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Uitsluitend het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend.
Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de sociale afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt.

Bedankt voor je begrip.