Wil je een filmopname doen op het grondgebied van Kapellen? Dan heb je hiervoor een vergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Nuttige info

 • naam van het productiehuis
 • een korte beschrijving van de inhoud van de opnames
 • de data en tijdstippen van opnames
 • Wanneer er verkeersmaatregelen van toepassing zijn, bezorg je een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving en intekeningsplan van het parkeerverbod en welke straten er op de locatie(s) afgesloten moeten worden. 

Voorwaarden

 • Buurtbewoners worden vooraf per brief door de organisator in kennis gesteld van de filmopnamen met vermelding van de parkeer- en verkeersbeperkingen.
 • Buurtbewoners behouden de mogelijkheid om zich van en naar hun woningen/garages te begeven. Uitritten mogen niet geblokkeerd worden, tenzij daarover afspraken worden gemaakt met de huurders/eigenaars.
 • Technische voertuigen en voertuigen van de crew zijn voorzien van een parkeerkaart waarvan vooraf een model wordt overgemaakt.
 • Motorvoertuigen die gebruikt worden tijdens opnamen zijn reglementair ingeschreven, (in voorkomend geval) voorzien te zijn van een schouwingsbewijs en geldig verzekerd.
 • De doortocht van de veiligheidsdiensten blijft altijd gewaarborgd.
 • De openbare orde (rust - veiligheid - gezondheid - netheid) mag niet worden verstoord.
 • Materiaal dat bij het lokaal bestuur wordt ontleend, wordt aangerekend.

Aanvraag indienen

Je doet je aanvraag digitaal (via de button bovenaan deze pagina). Hou rekening met volgende aanvraagtermijnen:

 • Kleine opnames (geen of beperkte hinder), vraag je ten minste 4 weken vooraf aan.
 • Grotere opnames (langer in tijd of meer hinderlijk), vraag je minsten 8 weken vooraf aan. 

Bos of gewestweg

Wanneer je activiteit in een bos of op een gewestweg plaatsvindt, moet je je richten tot het Agentschap Natuur & Bos en/of Agentschap Wegen en Verkeer voor het bekomen van een vergunning.