Wil je filmopnames organiseren op het grondgebied van Kapellen, stuur dan een aanvraag in.

aanvraag indienen

Hou rekening met volgende aanvraagtermijn:

  • minstens één maand vooraf voor kleine producties zonder politiemaatregelen
  • minstens twee maanden vooraf voor producties met politiemaatregelen.

Stuur je aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen, via de dienst Evenementen.

Vergeet daarbij niet volgende informatie te bezorgen:

  • naam van het productiehuis
  • een korte beschrijving van de inhoud van de opnames
  • de data en uren van opnames
  • indien nodig, een aanvraag voor parkeerverbod en/of het afsluiten van een straat of straten - geef daarbij een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving zodat de vergunning correct kan worden afgeleverd (dat mag eventueel met een aanduiding via Google Maps)

bos of gewestweg

Wanneer je activiteit in een bos of op een gewestweg plaatsvindt, moet je je richten tot het Agentschap Natuur & Bos en/of Agentschap Wegen en Verkeer voor het bekomen van een vergunning.