In een fietszone (sinds 1 april 2023 wordt officieel de term 'fietszone' gebruikt i.p.v. 'fietsstraat') zijn fietsers de belangrijkste bestuurders, maar andere gemotoriseerde voertuigen mogen er ook rijden.

Kapellen telt ondertussen 8 fietszones: de Lucien Bevernagestraat, Julien Breugelmansstraat en de Bernard De Vadderlaan. Ook de Oude Bergsebaan, de Ruyseveltslei en de Koningin Astridlaan zijn (al dan niet gedeeltelijk) ingericht als fietszones zodat je -via respectievelijk die laatste 3- veilig kan fietsen tussen de Hoogboomsteenweg en het station. Daarnaast is ook een deel van de Rubensheide (in het verlengde van de L. Bevernagestraat) als fietszone ingericht en een deel van de Valkenlaan op de wijk De Sterre (smal gedeelte).

In een fietszone gelden er specifieke regels.

Fietsers mogen:

  • over de hele breedte van de rijbaan rijden, als de fietszone een eenrichtingsstraat is
  • de volledige rechterrijstrook innemen, als het om een straat met verkeer in beide richtingen gaat
  • elkaar inhalen
  • niet sneller dan 30 km/u rijden

Bestuurders van motorvoertuigen (bv. automobilisten) mogen:

  • geen fietsers inhalen
  • niet sneller dan 30 km/u rijden

Speedpedelecs mogen:

  • wel andere fietsers inhalen
  • niet sneller dan 30 km/u rijden

Wie heeft voorrang?

In een fietszone geldt de normale voorrangsregeling zoals op kruispunten (zonder verkeerslichten of -borden en zonder agent). Elke bestuurder moet dus voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen op een kruispunt (behalve op rotondes of als de bestuurder uit een verboden rijrichting komt).

Fietsers zijn ook bestuurders en moeten net zoals andere bestuurders altijd voorrang verlenen aan andere bestuurders (bv. fietsers, automobilisten, bromfietsers, enz.) die van rechts komen.

Mag je er parkeren?

In een fietszone gelden de gewone parkeerregels of worden ze aangeduid door verkeersborden of wegmarkeringen. Er is geen algemeen parkeerverbod, tenzij aangegeven door specifieke borden.

ook interessant