Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor de zogenaamde exoten. Exoten zijn plant- en diersoorten die door menselijk handelen buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied gebracht worden. De meeste exoten geven geen problemen. Sommige exoten zijn zelfs onmisbaar en nuttig in onze maatschappij.

Wanneer een exoot zich echter vestigt en zich explosief voortplant, dan kan dit enorme schade veroorzaken. In dat geval spreken we van een invasieve exoot. Invasieve exoten kunnen een erg negatieve impact hebben op de biodiversiteit, maar ook op de economie en de volksgezondheid. 

tips beheer exoten

 • Neem handmatig alle boven- en ondergrondse delen van de plant weg.

 • Verwijder (uitgezonderd rododendron) alle restanten naar één plaats waar de planten gecontroleerd kunnen uitdrogen en afsterven. Gooi zeker niets op de composthoop! Verbranden of meegeven met huishoudelijk restafval is dikwijls de beste oplossing.

 • Vermijd altijd dat er kleine stukjes blijven liggen. Bij de meeste planten vormen ogenschijnlijk dode restanten toch een nieuwe plant.

 • Gebruik geen freesmachine. In de meeste gevallen wordt de plant niet vernietigd, integendeel: alle beschadigde stukken kunnen opnieuw uitschieten.

 • Gebruik geen bosmaaier want in veel gevallen stimuleert dit de groei van worteluitlopers.

 • Deponeer geen restanten in de openbare ruimte.

 • Blijf voldoende lang de plaats waar de plant is weggehaald controleren op nieuwe opkomst. Herhaal je handelingen eventueel gedurende meerdere jaren.

 • Zorg dat er geen restanten aan uw kledij of werktuigen blijven hangen of wegwaaien tijdens het transport.

 • Onrijpe zaden van verwijderde of gemaaide planten rijpen meestal verder.

invasieve exoten

 • hemelboom
 • Amerikaanse vogelkers
 • Japanse duizendknoop
 • Reuzenbalsemien
 • Reuzenberenklauw (kan brandwonden veroorzaken en is giftig!)
 • Canadese guldenroede
 • ...