De dienst Evenementen organiseert zelf evenementen zoals de Dorpsdag en de kermissen in Kapellen. Ook is deze dienst het aanspreekpunt voor iedereen die in Kapellen zelf een evenement wil organiseren.

Onder evenement wordt verstaan: elke activiteit, organisatie of inrichting op het grondgebied van onze gemeente, van een straat- of buurtactiviteit over een kermis of markt tot een grootschalige organisatie. Dit omvat ook alle sportactiviteiten, geheel of gedeeltelijk ingericht op de openbare weg, zoals wieler- en loopwedstrijden. 

voor elk evenement is een aanvraag tot toelating nodig

Je kan deze aanvraag persoonlijk, per post of via mail indienen bij de gemeentelijke dienst Evenementen. Dien je aanvraag best minstens twee maanden voorafgaand aan je activiteit in. 

Samen met je aanvraag kan je tegelijkertijd ook andere diensten laten activeren, zoals het nodige materiaal reserveren bij de uitleendienst en het verkrijgen van vergunningen die verbonden zijn aan je evenement. Het evenementenloket legt ook contact met alle diensten die nodig zijn voor het verloop van een veilig evenement: politie, brandweer, …

Kijk in het onderdeel ik organiseer ... op deze website voor alle details.