De dienst Evenementen is een onderdeel van de dienst Communicatie, Evenementen & Toerisme. Niet alleen organiseert deze dienst zelf evenementen zoals de Dorpsdag en de kermissen in Kapellen, ze is ook het aanspreekpunt voor iedereen die in Kapellen zelf een evenement wil organiseren.

Onder evenement wordt verstaan: elke activiteit, organisatie of inrichting op het grondgebied van onze gemeente, van een straat- of buurtactiviteit over een kermis of markt tot een grootschalige organisatie. Dit omvat ook alle sportactiviteiten, geheel of gedeeltelijk ingericht op de openbare weg, zoals wieler- en loopwedstrijden. 

voor elk evenement is een aanvraag tot toelating nodig

Je kan deze aanvraag persoonlijk, per post of via mail indienen bij de gemeentelijke dienst Evenementen. Dien je aanvraag best minstens twee maanden voorafgaand aan je activiteit in. 

Samen met je aanvraag kan je tegelijkertijd ook andere diensten laten activeren, zoals het nodige materiaal reserveren bij de uitleendienst en het verkrijgen van vergunningen die verbonden zijn aan je evenement. Het evenementenloket legt ook contact met alle diensten die nodig zijn voor het verloop van een veilig evenement: politie, brandweer, …

Kijk in het onderdeel ik organiseer ... op deze website voor alle details. 

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket