Kom je niet in aanmerking voor een leefloon omwille van je verblijfsstatuut als vreemdeling? Dan kan je een financiële steun aanvragen ten bedrage van het leefloon.

Hoe aanvragen?

Een maatschappelijk werker kijkt samen met jou of je aan de voorwaarden voldoet. Contacteer hiervoor de welzijnsbalie.