De energiescan is een snelle en gratis doorlichting van het energieverbruik in je woning. Een energiedeskundige bekijkt samen met jou de verbeterpunten van je huis aan de hand van een vragenlijst over isolatie, verwarming, verlichting, huishoudtoestellen en energiezuinig gedrag.

Daarnaast ontvang je gratis een aantal kleine energiebesparende materialen zoals spaarlampen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of buisisolatie.

voorwaarden

Deze gratis energiescan is enkel voorbehouden voor mensen die aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • je bent een beschermde klant en geniet het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit
  • er werd een verzoek ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC) tot afsluiting van je gas- en/of elektriciteitslevering
  • je hebt een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit
  • je behoort tot de doelgroep van meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)
  • je bent huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor
  • je bent huurder en je maandelijkse huur is niet hoger dan € 450 (of € 500 in centrumsteden)

aanvragen

De energiescan kan je aanvragen bij je netbeheerder.