Als je je energiefacturen niet tijdig kan betalen, kan je bij het sociaal huis een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen.

Voorwaarden

De maatschappelijk assistent bekijkt samen met jou of je aan de voorwaarden voldoet.

Hoe aanvragen?

Contacteer hiervoor de welzijnsbalie.