Om een eerherstel te verkrijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je moet de uitgesproken straf ondergaan hebben en/of de opgelegde boete betaald hebben
 • je moet voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten
 • je mag de afgelopen 10 jaar nog niet eerder een eerherstel hebben gehad
 • je moet een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor je het eerherstel vraagt

Wat moet je doen?

Je richt je vraag tot eerherstel (dit kan met een eenvoudige brief) aan de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin je woont of verblijft. Als je in het buitenland woont, richt je je vraag aan de Procureur des Konings van Brussel.

Je verzoek moet gemotiveerd zijn en je moet minstens volgende gegevens meedelen in jouw verzoek:

 • je naam, voornaam, geboortedatum, adres, datum van je aanvraag en je handtekening
 • de veroordeling(en) waarvoor je het eerherstel vraagt (hiervoor kan je een uittreksel van het strafregister opvragen)
 • de plaatsen waar je gedurende je proeftijd (van 3 tot 10 jaar) verbleven hebt (hiervoor kan je een bewijs van woonst met historiek opvragen)
 • eventueel bewijzen van betaling geldboetes, kosten en/of schadevergoedingen meesturen

Verdere verloop procedure

Na controle wordt het dossier door de Procureur des Konings overgemaakt aan de Procureur-Generaal die jouw dossier zal voorleggen aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling die over je vraag zal oordelen.

Het gevolg van zowel de uitwissing als de toekenning van het eerherstel is:

 • dat de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan wordt gemaakt
 • dat de veroordeling niet meer wordt vermeld op de uittreksels van het strafregister
 • dat de veroordeling(en) niet meer als basis kan dienen voor herhaling ingeval van nieuwe veroordelingen.

Let wel: niet iedereen die een eerherstel vraagt, krijgt dit ook effectief. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling.