‘Eensluidend verklaren’ betekent dat wij de kopie met het origineel vergelijken. Het eensluidend verklaren zegt echter niets over de inhoud van het document. Het bevestigt alleen dat de kopie volledig identiek is aan het origineel.

Bij een sollicitatieprocedure moet je bijvoorbeeld vaak kunnen bewijzen over welk diploma je beschikt. Uiteraard geef je nooit je originele diploma af. Vaak wordt daarom een voor eensluidend verklaarde kopie van het document gevraagd.

Wie kan het bewijs aanvragen? 

Elke inwoner van Kapellen. 

Wat wordt er voor eensluidend verklaard?

  • diploma’s, getuigschriften, plannen, …
  • Invaliditeitsattesten: wanneer je recht hebt op sociale tarieven omwille van (gedeeltelijke) invaliditeit, moet je dat kunnen bewijzen. Geef nooit je originele attest af, maar stuur een voor eensluidend verklaarde kopie op naar de organisatie die de bewijsstukken vraagt.

Wat moet je meebrengen?

Het originele document en de kopie(s). 

Hoe lang duurt de aanvraag?

Je krijgt het voor eensluidend verklaarde document onmiddellijk mee.

Hoeveel kost het?

Documenten eensluidend verklaren is gratis.

Waar en wanneer?

Je kan hiervoor terecht bij het onthaal tijdens de openingsuren.