Je ecologische voetafdruk geeft weer hoeveel biologisch productieve oppervlakte je gebruikt voor je consumptie. De indicator omvat:

  • akkerland, graasland, visland en bosland: de oppervlakte die gebruikt wordt voor de productie van biomassa voor voeding, kleding, meubelen, enzovoort;
  • bouwland: de oppervlakte die gebruikt wordt voor gebouwen, infrastructuur en recreatievoorzieningen;
  • energieland: de theoretische oppervlakte bos die nodig is om de CO2┬ádie vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen op te vangen

De ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in globale hectares (gha). Een globale is een hectare land- of zeeoppervlakte met een wereldgemiddelde biologische productiviteit.

Aangezien we het moeten doen met één aarde, zou de wereldgemiddelde ecologische voetafdruk niet hoger mag zijn dan 1,8 gha per inwoner. Met een gemiddelde ecologische voetafdruk van 9 gha zitten we daar in België ver boven.

Benieuwd naar jouw persoonlijke voetafdruk? Bereken het met deze test.