Wil je uit de echt scheiden? Dat kan op volgende manieren:

Met onderlinge toestemming

Je maakt zelf alle afspraken en treft regelingen in verband met kinderen, woning, auto, ...
Je kan alles opnemen in deze afsprakennota. Je kan je daarbij laten bijstaan door een notaris. Als je dan naar de rechter stapt, zal deze de gemaakte afspraken opnemen in het vonnis.

Op verzoek van één partij

De rechter zal eerst beide partijen en eventueel de kinderen verhoren alvorens uitspraak te doen. De partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun advocaat. In beide gevallen zal de rechter uitspraak doen en hebben de partijen nog een maand de tijd om beroep aan te tekenen.
 
Wordt er geen beroep aangetekend, dan stuurt de rechtbank de documenten door naar de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar je destijds gehuwd bent. De gemeente heeft dan nog een maand de tijd om de echtscheiding over te schrijven.

De gemeente brengt beide partijen en de gemeente waar je momenteel bent ingeschreven, op de hoogte van de overschrijving.

Heb je reeds een elektronische identiteitskaart, dan hoef je niets te doen. Heb je nog geen elektronische identiteitskaart, dan moet je nog even langs de dienst bevolking passeren. Niet-Belgen gaan hiervoor langs bij de dienst Vreemdelingenzaken.