gepubliceerd op dinsdag 13 juli 2021 9 u.
De Vlaamse regering heeft de droogte van vorig jaar erkend als ramp. Kapelse landbouwers kunnen hierdoor nu een vergoeding voor de geleden landbouwschade aanvragen.

Vorige zomer was net zoals de zomers voordien zeer droog. De Vlaamse regering heeft de droogte nu erkend als ramp en Kapellen mee aangeduid als rampgebied. Hierdoor kunnen Kapelse landbouwers een vergoeding aanvragen voor geleden landbouwschade door de droogte van afgelopen jaar.

Aanvragen voor schadevergoedingen gebeuren per voorkeur via het e-loket van het rampenfonds. De aanvraag kan ook gebeuren door de daartoe bestemde formulieren te bezorgen aan het Vlaamse Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of per post naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel. De formulieren en meer info vindt u op de website van het Vlaams Rampenfonds

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 oktober 2021.