Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 9 maart 2017, heerst er heel wat onduidelijkheid over de verplichte bestrijding van distels. De Raad van State oordeelde immers dat er geen rechtsgrond meer bestaat voor die verplichting om distels te bestrijden.

Dit leidde tot foute berichtgeving in de media. Er werd in verschillende berichten immers gesteld dat de bestrijding van distels achterhaald zou zijn. De Raad van State deed echter enkel een uitspraak over de rechtsgrond van de verplichte distelbestrijding. De Raad oordeelde nergens over de noodzaak van het bestrijden van distels.

Bestrijding blijft nodig

Het wachten op een nieuwe rechtsgrond voor die verplichte distelbestrijding, wil niet zeggen dat er op terrein niets moet gebeuren.

Distelbestrijding, zeker van akkerdistel, blijft nodig omwille van de sterke verspreiding van deze distels die leidt tot onkruiddruk op akkerbouwpercelen.

De Boerenbond adviseert daarom om in een buffer van 100 meter rondom landbouwpercelen de verspreiding van distels te voorkomen, zodat landbouwers geen bijkomende bestrijdingsmaatregelen moeten nemen en opbrengstverlies hebben.