In Kapellen is elk stembureau uitgerust met stemcomputers. Hoe gaat dat concreet in zijn werk? 

  • Je ontvangt van de voorzitter van het kiesbureau een chipkaart.

  • Om je stem uit te brengen steek je de chipkaart in de kaartlezer van de stemmachine.

  • Dan verschijnen op het beeldscherm het volgnummer en het letterwoord van alle kandidatenlijsten. Duid met je vinger de lijst van je keuze aan. Je kan ook blanco stemmen. Bevestig je keuze (of annuleer en kies een nieuwe lijst).

  • Nadat je een lijst hebt aangeduid, verschijnen voor die lijst de namen en voornamen van de kandidaten op het scherm. Breng je stem uit door op het scherm te drukken.

  • Bevestig je keuze of annuleer en een kies andere lijst met kandidaten.

  • Bij de laatste bevestiging drukt de stem computer een stembiljet (papieren bewijsstuk) af. Op dit stembiljet staat (staan) de uitgebrachte stem(men) - zowel in de vorm van een barcode als in getypte vorm. Zo kan je controleren of jouw stem juist werd opgenomen.

  • Neem je chipkaart terug en vouw, vóór je het stemhokje verlaat, het stembiljet dubbel met de bedrukte kant naar binnen, zodat je stem niet zichtbaar is voor anderen.

  • Geef je chipkaart terug aan de voorzitter en scan, onder toezicht van de voorzitter, de barcode op jouw stembiljet met de elektronische stembus. Daarna steek je je stembiljet in de gleuf.

Na afloop van de stemming sluit de voorzitter de stembus af en brengt de USB-sticks met de geregistreerde stemmen naar het kantonhoofdbureau dat alle gegevens samenbrengt en de uitslag opmaakt.