Net als de gemeentelijke cultuurraad heeft de beheerscommissie van de bibliotheek als doel het bevorderen van een degelijk cultuurbeleid in de gemeente. In de raad zetelen vertegenwoordigers van de gebruikers van de bibliotheek en vertegenwoordigers van de politieke strekkingen in de gemeenteraad. De raad begeleidt het gemeentebestuur wat betreft de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid en adviseert voor alle aspecten van het bibliotheekwerk.