De milieuraad is een groep van actieve, milieubewuste afgevaardigden van verenigingen die een aantal keer per jaar samen komen om het milieubeleid en natuurbeleid van Kapellen te bespreken. Zowel op vraag van het bestuur als op eigen initiatief geeft de milieuraad advies over uiteenlopende onderwerpen.

Twee maal per jaar (mei en oktober) wordt de vergadering opengesteld voor geïnteresseerde inwoners. Ook jij kan op dit moment je stem laten horen. Om de milieuraad goed voor te bereiden vragen we om je vragen op tijd over te maken aan de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu. 

milieuweek

Naast deze vergaderingen organiseert de milieuraad ook jaarlijks de milieuweek. Deze week wordt steeds georganiseerd in het voorjaar. Er vinden dan verschillende activiteiten plaats rond een specifiek thema. Zo kwamen in het verleden reeds thema's aan bod zoals bestrijdingsmiddelen, duurzame energie, biodiversiteit, de 4 natuurelementen en de oceanen.

contact